Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. Timplanen gäller från den 1 juli 2018. För de elever som börjar åk 7, 8 och 9 höstterminen 2018 kommer den Idrott och hälsa 500 500 140 160 200 Musik 230 230 70 80 80 Slöjd 330 330 50 140 140

4823

Regeringen har beslutat om en ny timplan från och med hösten 2018. Den nya timplanen gäller fullt ut i årskurs 1-7. Elever som hösten 2020 går i årskurs 9 kommer att följa den gamla timplanen tills de lämnar grundskolan, vilket innebär att Norrköpings timplan inte stämmer med Skolverkets timplan under läsåret.

ÄMNE. År 1 skolansval År 2 5. 135. 136.

Timplan grundskolan idrott

  1. It gymnasium stockholm
  2. Mall filmmanus
  3. Vindkraftstekniker utbildning varberg

60. 60. 60. 237. 230.

14 apr 2019 Regeringen bestämde att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till 600 timmar i grundskolan från och med läsåret 

Dessutom ska regeringen reglera undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället för nuvarande ordning där skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan årskurserna. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2017 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Utökad timplan i engelska och idrott.

Timplan grundskolan idrott

Ny timplan med mer rörelse. Skolverket presenterar ett nytt förslag till stadieindelad timplan för grundskolan. Däri finns 100 timmar extra till idrott och hälsa. Hem- och konsumentkunskap får däremot inga fler timmar, vilket kritiseras av Lärarförbundets ämnesråd.

Timplan grundskolan idrott

Ansökan. En huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen om följande villkor är uppfyllda: Grundskola 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning. 0320 21 75 54. caroline.billing@mark.se. Skicka e-post.

Timplan grundskolan idrott

Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Timplan för grundskolan läsåret 2019/2020 MINUTER ÄMNE Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 BILD 25 30 30 40 60 40 60 40 40 ENGELSKA 45 60 130 125 120 120 120 120 HEMKUNSKAP 65 45 60 40 IDROTT 80 80 80 90 90 130 160 100 100 MATEMATIK 240 240 230 235 230 230 225 165 185 MUSIK 40 40 40 50 45 40 45 40 40 Timplan för grundskolan läsåret 2020/2021 MINUTER ÄMNE Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 BILD 25 30 30 40 60 40 60 50 40 ENGELSKA 45 60 130 125 120 120 120 120 HEMKUNSKAP 65 45 50 40 IDROTT 80 80 80 90 90 130 160 160 100 MATEMATIK 240 240 230 235 230 230 225 225 185 MUSIK 40 40 40 50 45 40 45 50 40 Tabell 2. Timplan (garanterad undervisningstid) utan stadieindelning för grundskolan för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019. Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper totalt.
Tomma ord lasse stefanz

Timplan grundskolan idrott

60. 60. 60. 237.

I Bromölla kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan. Vi har utökat timplanen i matematik och idrott och hälsa och där använde vi timmar ämnena (SO) som har totalt 885 timmar i grundskolan. På grundskolan läser eleverna ämnen och får ämnesbetyg vilket gör slutbetyget i åk.9 det eleven söker in Obligatoriska ämnen på grundskolan är bland annat Svenska, Matematik, Idrott- och hälsa samt Engelska. Timplan för grundskolan.
Famous classical music

Timplan grundskolan idrott opel corsa suv 2021
how do i know if my 7.3 ipr is bad
bas 110
jensen education learnpoint
e621 glutamat

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor musik och idrott och hälsa för några år sedan vilket medförde att §7b lades till 

2. Läsåret 2017/18 ges 1 timme mer matematik/vecka än vad som stipuleras i timplanen för åk 5, 6 och 7 för både grundskolan och grundsärskolan Även de naturorienterande ämnena ökar, om än något mindre.

utökningen i matematik och idrott minskas tiden för elevens val. Den totala undervisningstiden på grundskolan skall dock vara oförändrad.

188. 500. 500.

avseende hur den planerade undervisningstiden är förlagd inom grundskolan.2 Sedan den 1 juli 2018 finns det två timplaner för grundskolan: en stadieindelad som gäller för elever som börjar årskurs 1–6 höstterminen 2018, och en timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018. För ett och ett halvt år sedan fick idrott och hälsa en utökad timplan. Jonas Möcander trivs på fortbildningsdag om friluftsliv. Från och med höstterminens start 2019 ökade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar, varav 20 timmar gick till mellanstadiets åk 6 och 80 timmar till högstadiet. Regeringen har beslutat om en ny timplan från och med hösten 2018. Den nya timplanen gäller fullt ut i årskurs 1-7. Elever som hösten 2020 går i årskurs 9 kommer att följa den gamla timplanen tills de lämnar grundskolan, vilket innebär att Norrköpings timplan inte stämmer med Skolverkets timplan under läsåret.