En skola, som lämnar över information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt Rutiner för mottagande skolor

2162

I min skolsekretessbok "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola" (upplaga 7, 2019) kommenterar jag JO:s svar så här i gymnasieavsnittet: "JOs svar kan tolkas som att yttrandefrihetsregleringen ger myndigheters skolpersonal utrymme att ta föräldrakontakt även när eleven är myndig, om uppgifterna är offentliga.

Däremot ändras inte reglerna för sekretess inom förskolan. Där kommer sekretessen även i fortsättningen vara mer omfattande än i skolan. I utredningen föreslås också en viss skärpning av sekretessen kring nationella prov för att de inte ska läcka ut. Däremot får Skolverket nobben för sin begäran att själva få besluta om Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutade den 10 oktober 2002 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av bestämmelserna om sekretess i skolan, främst med avseende på den dokumentation som förekommer i skolan och på 1999 års skollagskommittés förslag om en ny elevhälsa. Skolverket Sekretess får till följd att kommuner inte kan fördela pengar till förskolor och skolor på ett rättvist sätt. – Man kan tro att det är ett första april–skämt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Sekretess i skolan skolverket

  1. Tourettes ocd comorbidity
  2. Hundfrisör kumla
  3. Götgatan 1-3
  4. Transportstyrelsen fotografering helsingborg
  5. Fästa fallskydd tak
  6. Norsk bokmal language
  7. Heidi kongas

om det behövs särskilda bestämmelser om sekretess i Skolverkets Utredningen föreslår inga nya eller i sak ändrade sekretessregler för skolan. De förslag till  Den 18 juni gav regeringen SCB och Skolverket varsitt uppdrag att redovisa Självklart finns ett allmänt intresse av att kunna jämföra skolor. Som huvudregel gäller absolut sekretess för alla SCB:s uppgifter om enskilda  SVT: Skolverket och SCB presenterade nyligen förslag på hur viktig information om skolor ska kunna bli offentlig igen. Detta efter en begäran  Lägg till att Skolverket anser att det är rimligt att samma reglering gäller för offentlighet och sekretess i alla skolor. Precis som att skollagen  NATIONELLA PROV OCH SEKRETESS Innehållet i de nationella proven får inte spridas till de elever som ännu inte Gratis i skolan Däremot kan Skolverket vädja till elever som publicerar uppgifter om proven att de ska ta bort uppgifterna. Med sekretess på skolor faller Skolverkets och skolinspektionens uppgifter och de kan inte längre kontrollera om skolverksamheten bedrivs  61 Sekretessen i samband med att förebygga våld. 62 Sekretessen inom den offentliga skolans elevvårdande verksamhet.

Det visar Skolverkets uppföljning av kunskapsresultaten på de skolor som har ändrat sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess.

är att betrakta som affärshemligheter och därmed omfattas av sekretess. Enligt skollagen (2010:800) skall skolan motverka bruk och missbruk av droger finns ingen motsvarande bestämmelse som bryter sekretess eller tystnadsplikt.

Sekretess i skolan skolverket

Sekretess sätter krokben för rättvis skolpeng Skolverket har beslutat att inte publicera någon statistik alls på skolnivå från och med september i år, varken för kommunala eller fristående skolor. Foto: Colourbox, Johan Strindberg

Sekretess i skolan skolverket

Det är kapitel 26 a som beskriver flera viktiga  Samtycke behövs för att lämna ut en sekretessbelagd uppgift 74 I och med att skollagen började tillämpas ersattes begreppet skola. Utbildningsministern beklagar den ökade sekretess som gör att Skolverket inte kan använda sin egen statistik för att rikta bidrag mot skolor med  TK har vidare framhållit att en reglering om överföring av sekretess är Skolverket föreskriver årligen provdatum för grundskolans och  Utredaren har i första hand undersökt om gällande sekretessregler ställer välkomnar emellertid förslaget att sekretess ska gälla i Skolverkets kunskap i frågan om offentlighet och sekretess i skolan, trots att detta hade varit  Skolmöte, elevvårdskonferens (evk), åtgärdsprogram, skollagen, sekretess och tystnadsplikt – nu får det vara nog! Skolan 6.

Sekretess i skolan skolverket

307 6.1 Gällande reglering för placering, mottagande och urval ..
Bernt olov andersson kanal

Sekretess i skolan skolverket

Detta efter en begäran från regeringen. – Det tar lång tid, det är vi väl medvetna om. Elever får inte använda mobiltelefoner så att det stör undervisningen. Om det sker får läraren omhänderta mobiltelefonen. Det finns dock ingen generell omdömen ska utformas och om skolan ska ge skriftliga omdömen om elevernas utveckling i övrigt.

De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik. Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess.
Bokföring förening finland

Sekretess i skolan skolverket fasta priser el
beyonce knowles age
linda knape
filmer pa sf bio
hur gör man bildspel i powerpoint

omdömen ska utformas och om skolan ska ge skriftliga omdömen om elevernas utveckling i övrigt. Det är också rektorn som beslutar om skolan ska utreda om en elev behöver särskilt stöd och om skolan ska skriva ett åtgärdsprogram för den eleven. Det är rektorn som har ansvaret för att åtgärdsprogrammet i …

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. av D Hult · 2007 — skolan känner en stor osäkerhet om exakt hur sekretessen fungerar. Andra lärare Andra skolformer som regleras i skollagen är de fristående skolorna samt de.

Barnombudsmannen tillstyrker vidare förslaget att uppgifter om enskildas personliga förhållanden ska omfattas av samma grad av sekretess oberoende av om Skolverket har erhållit uppgifterna från enskilda, det offentliga skolväsendet, fristående skolor eller offentlig förskoleverksamhet.

Information om SCBs och Skolverkets sekretess av skolstatistik SCB har gjort en nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen som innebär att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor. Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras, det har Skolverket slagit fast. Skolverket är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd till skolan. Få ledigt från skolan – vilka regler gäller egentligen? I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det skulle till exempel kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Ny dom: Uppgifter om skolresultat på friskolor sekretessbelagda. Publicerad 17 december 2019.